Makkumer van het jaar

Sinds 2018 organiseert Koninginnevereniging Makkum de jaarlijkse verkiezing 'Makkumer van het jaar'.

Iedere Makkumer kan een dorpsgenoot voordragen voor de jaarlijkse verkiezing. Hij of zij dient zich voor het dorp verdienstelijk hebben gemaakt zonder daar commercieel belang bij te hebben gehad. 

 


Makkumer van het jaar 2024

Wie wordt de 6e Makkumer van het jaar?

 Ben je benieuwd wie zich in het illustere rijtje van Wiebren van der Weerd-Hidzer Sietzema-Martine Koordes en Esther Postma-Lemmens en Egbert Onrust mag voegen…….? 


Makkumer van het jaar 2023

Egbert Onrust 5de Makkumer van het jaar!

Egbert Onrust verdiende Makkumer van het jaar 2023! Van harte gefeliciteerd!


Makkumer van het jaar 2022

Esther Postma- Lemmens: 4e Makkumer van het jaar!

Wie gaat Esther Postma-Lemmens opvolgen als Makkumer van het jaar? Vorig jaar werd Esther verkozen tot Makkumer van het jaar vanwege haar jarenlange inzet voor o.a. Kika (kinderen kankervrij). Maar naast haar inzet voor Kika heeft Esther een staat van dienst als vrijwilliger rondom de Merke. Esther heeft “oog” voor mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. Dit blijkt uit het feit dat ze zich ook inzet voor de Sinterklaas speelgoedactie van de voedselbank en dat ze mantelzorger is. Al met al verdiende ze meer dan terecht de titel als Makkumer van het jaar!

 


Makkumer van het jaar 2021

Martine Koordes 3de Makkumer van het jaar!

Op de Markt werd zaterdagmiddag 28 augustus voor het derde achtereenvolgende jaar door de Koninginnevereniging de Makkumer van het jaar bekend gemaakt. 

Deze keer viel de eer te beurt aan Martine Koordes. “Haar tomeloze inzet en enthousiasme als vrijwilligster willen we dit jaar belonen met de titel Makkumer van het jaar,” zegt bestuurslid Arjen Doedel.

“Vrijwilligers worden niet altijd gezien, maar zijn van essentieel belang in de samenleving. Zonder deze groep mensen kan een gemeenschap niet. Het liefst zouden we iedere vrijwilliger in het zonnetje willen zetten, maar dat is een onmogelijke zaak. Martine stond ver bovenaan op de lijst van genomineerden.”

Martine is als Haarlemse geboren, woonde 24 jaar in Heemskerk en verhuisde in 1985 naar Makkum. Arjen Doedel las een indrukwekkende lijst voor van het vele vrijwilligerswerk van Martine. Ze is betrokken bij de organisaties van bingospelen, kinderspelen, wandeltochten, intocht Sinterklaas, Sint Willedei, kerstmarkt, nieuwjaarsconcerten, lezingen in de Bibliotheek, rommelmarkt en de Voedselbank. Ze is bestuurslid van de buurtvereniging Nij Engwier, bestuurslid van de Koninginnevereniging geweest en commissielid 4 mei herdenking.

 

Hidzer Sietzema, Makkumer van het jaar 2020, kreeg van het bestuur een oorkonde en insigne. De daarbij behorende ambtsketting werd daarna officieel overgedragen aan Martine Koordes. Voorafgaand aan de ceremonie schonk het bestuur van de Koninginnevereniging aandacht aan het 200 jarig jubileum van Makkumer Herensociëteit Eendragt. Het jubileum werd vorig jaar vanwege de pandemie in alle bescheidenheid gevierd. De sociëteit is de op een na oudste vereniging van Makkum. Alleen ’t Nut Makkum is ouder. Dat is in 1811 opgericht.

Door:  Sjirk Wijbenga


Makkumer van het jaar 2020

Hidzer Sietzema 2de Makkumer van het jaar!

Denkende dat hij voor een knipbeurt naar Durkje ging stapte Hidzer Sietzema donderdag 20 augustus tegen half zes op de fiets. Niet geheel toevallig was Wiebren van der Weerd, de Makkumer van het Jaar 2019, daar ook aanwezig.

Hidzer aanschouwde bedaard alle activiteit op de stoep, werd door Durkje naar binnen begeleid waar hij rustig met een bakje koffie zat te wachten tot Omrop Fryslân klaar was en hij geknipt kon worden. De familie van Hidzer die om de hoek stond te wachten was inmiddels tevoorschijn gekomen.

Wiebren van der Weerd leverde de wisselketting van de Makkumer van het Jaar in en ontving van de Koninginnevereniging een speldje. Hidzer werd opgehaald om het uitroepen van de Makkumer van het Jaar bij te wonen en bleek dat tot zijn verbazing zelf te zijn. “Ik bin sprakeloos, ik soe net witte wer ik dat oan fertsjinne he,” vertelde Sietzema aan de verslaggeefster van de Omrop.

Dat de lijst van zaken waarvoor Hidzer zich inzette wel degelijk heel lang is bleek wel uit de toespraak van Durkje

 

Dat de lijst van zaken waarvoor Hidzer zich inzette wel degelijk heel lang is bleek wel uit de toespraak van Durkje Hoeksema: 12 jaar Fûgelwacht, 11 jaar Feriening ta Behald fan Natoer en Lanskip tsjin Makkum Noard, 46 jaar regenmeter voor het KNMI, Dodenherdenking 4 mei, Bevrijdingscomités van Makkum 70 en Makkum 75, Wetterskip, de oecumene, 47 jaar ‘ponghalder’ Doopsgezinde Kerk, optredens tijdens Snertpreek en Leugenbollepop.

Een bekende figuur, dat elke dag door Makkum fietst in blauwe overall en rode pet. Ook ‘s avonds maakt hij graag een slag door het dorp, waardoor men hem wel aanduidt als de nachtburgemeester van Makkum. Hidzer houdt van gezelligheid, een praatje en van een slokje. Zoals samengevat door Durkje: “Een man met een warm hart voor zijn familie en vrienden, de natuur en Makkum: ús freon, kasteelheer en nachtboargemaster.”

Hierna zongen allen het speciaal voor Hidzer gemaakte feestlied mee en proostten met een oranjebittertje op de kersverse Makkumer van het Jaar.

Door: Judith van Lavieren